Ombyggnationen

Ombyggnationen rullar på och nu har taket fått sig ett ”lyft”. Väggarna har tilläggsisolerats och snart ska de bekläs med ny panel. Inom kort kommer även den invändiga rumsbildningen att påbörjas.