Ombyggnationen

Nu är entreprenör för ombyggnationen utsedd och etablering på plats kommer att ske inom kort. Under hösten 2020 kommer inflyttning att kunna ske.