Utredning om att förvärva Sandsjövik till Trygga hem Framtiden

Trygga hem Framtiden, kooperativa hyresrättsföreningen som i dag äger Parkgården, har gett ett utredningsuppdrag om att se över förutsättningarna för att förvärva och renovera Sandsjövik till ytterligare ett trygghetsboende inom föreningen.